Áo Kho lạnh 0 Độ C

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Cung cấp các mẫu áo kho lạnh ở tất cả các nhiệt độ , có gắn phản quang hoặc không gắn phản quang.
+ Áo kho mát
+ Áo kho lạnh 0 độ C
+ Áo kho lạnh âm 10 độ C
+ Áo kho lạnh âm 25 độ C
+ Áo kho lạnh âm 35 độ C
+ Áo kho lạnh âm 40 độ C