Cung cấp mẫu quần áo đồng phục kho đông lạnh đủ các nhiệt độ .

Nhận thiết kế đồng phục kho lạnh theo yêu cầu.

May và in thêu logo theo yêu cầu .

Nhận khảo sát và setup tranh thiết bị bảo hộ lao động cho kho lạnh.

+ Quần áo kho mát
+ Quần áo kho lạnh 0 độ C
+ Quần áo kho lạnh âm 10 độ C
+ Quần áo kho lạnh âm 25 độ C
+ Quần áo kho lạnh âm 35 độ C
+ Quần áo kho lạnh âm 40 độ C

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI