Quần Áo Kho Âm 10 - Đặt May

Hiển thị 1–16 của 22 kết quả

cung cấp các mẫu quần áo kho lạnh cho kho lạnh hoạt động ở mức nhiệt âm 5 độ C đến âm 15 độ C.

May Sóc Vàng nhận thiết kế và may đồng phục kho đông lạnh theo yêu cầu. đơn hàng tối thiểu 30 bộ