Quần Áo Kho Âm 40 - Đặt May

Hiển thị 1–16 của 29 kết quả

cung cấp các mẫu quần áo kho lạnh cho kho lạnh hoạt động ở mức nhiệt âm 35 độ C đến âm 45 độ C.

May Sóc Vàng nhận thiết kế và may đồng phục kho đông lạnh theo yêu cầu. đơn hàng tối thiểu 30 bộ